top of page

Dreams

Apr 19 2024
Gallery

These paintings are not just a collection of colors and shapes, but rather a manifestation of my innermost experiences. By using colors, shapes, and textures, I am able to convey the indescribable beauty and intricacy of my dreams. This art serves as a medium to express and share my personal journey, where each dream transforms into a canvas, capturing my thoughts, emotions, and aspirations. Ці картини — не просто зображення, а мій спосіб висловити внутрішні переживання та поділитися ними через кольори та форми. За допомогою форм, кольорів та текстур я виразила те, чого слова не можуть описати — ефемерну красу і складність моїх снів. Це мистецтво є моїм особистим щоденником, в якому кожен сон перетворений на полотно.

IMG_3803(edit) (1).png

8

Artworks

2024

Date Created

Dimensions

180x80cm

Dimensions

100x100cm

Dimensions

80x80  60x60

Technique

Oil

EXHIBITION DETAILS

Frame 132334791.png

DREAMS GALLERY

DETAILS

Every night when I drift off to sleep, my mind opens the door to another dimension. He embarks on a journey during which I meet not only abstract images, but also concrete individuals who live outside our everyday lives. This is the moment when my inner experiences and encounters turn into visual symbols embodied on canvas. My dreams are my source of inspiration, painting is my arena, and at the same time, it is my refuge, where I can indulge in art without fear of being incomprehensible. Every day, I work, drawing fragments of selected dreams, which gradually flow into my artistic expression. It's not just an image; this is my story told through colors and shapes, my attempt to capture and share the beauty of the transcendent. This canvas is more than just an object of art that hangs on the wall. It is a live dialogue with the viewer, an invitation to the world of my innermost thoughts and emotions. Everyone who stops to look at it hears its unique language - the language of the soul, reflected in my dreams. This canvas is the embodiment of my subconscious, a secret bridge between reality and dreams. Here, in a whirlwind of colors and emotions, real meetings intertwine with fictional stories that have somehow been reflected in my heart. Green, red, blue and yellow shades on the canvas are not just a color, they are an imprint of feelings that oscillate between calmness and anxiety, joy and melancholy. While creating this work, I immersed myself in the world of dreams in order to find and record those ephemeral images that visited me at night. The faces on the canvas are the echoes of the souls with which my thoughts intersected in the journeys of my imagination. Each portrait, like a puzzle, carries its own mystery, which requires from me not only an artistic interpretation, but also a deep understanding. This art is my attempt to decipher what is revealed to me in the silence of the night and reproduce it on canvas with the help of a brush. One day I came to the realization that words cannot fully convey the ephemeral beauty and complexity of dreams. Where dictionary descriptions seem too limited, shapes, colors and textures can express more. This is how the idea was born to leave the traditional diary far behind and instead to realize one's dreams in the form of painting.

artworks.png

Кожного вечора, коли я занурююся у сон, мій розум відкриває двері до іншого виміру. Він вирушає у подорож, під час якої я зустрічаю не лише абстрактні образи, а й конкретних осіб, які живуть за межами нашої повсякденності. Це момент, коли мої внутрішні переживання і зустрічі перетворюються на візуальні символи, що втілюються на полотні. Мої сни - це моє джерело натхнення, картина - це моя арена, водночас - це мій притулок, де я можу віддатися мистецтву без остраху бути незрозумілою. Щодня, я працюю, малюючи фрагменти вибраних снів, які поступово вливаються у моє художнє вираження. Це не просто зображення; це моя історія, розказана через кольори і форми, моя спроба зловити та поділитися красою трансцендентного. Це полотно - це більше, ніж просто обʼєкт мистецтва, який висить на стіні. Воно - живий діалог з глядачем, інвітація до світу моїх найпотаємніших думок і емоцій. Кожен, хто зупиняється, щоб поглянути на нього, чує його унікальну мову - мову душі, що відображається у моїх сновидінн. Це полотно – втілення моєї підсвідомості, таємний міст між реальністю та сновидіннями. Тут, у вихорі фарб і емоцій, реальні зустрічі переплітаються з вигаданими історіями, які якось відбилися в моєму серці. Зелені, червоні, сині та жовті відтінки на полотні – це не просто колір, це відбиток почуттів, що коливаються між спокоєм і неспокоєм, радістю і меланхолією. Створюючи цю роботу, я занурювалася у світ снів, щоб відшукати і зафіксувати ті ефемерні образи, які відвідували мене вночі. Обличчя на полотні – це відгомони душ, з якими мої думки перетинались в мандрах моєї уяви. Кожен портрет, наче пазл, несе свою загадку, що вимагає від мене не лише художньої інтерпретації, але й глибокого осмислення. Це мистецтво – моя спроба розшифрувати те, що відкривається мені у нічній тиші, і відтворити це на полотні за допомогою пензля. Одного разу прийшла до усвідомлення, що слова не можуть в повній мірі передати ефемерну красу та складність снів. Там, де словникові описи здаються занадто обмеженими, форми, кольори та текстура можуть виразити більше. Так народилася ідея залишити далеко за спиною традиційний щоденник і замість цього втілити свої сни у вигляді живопису.

bottom of page